Extra informatie

Contact

Via de onderstaande links kunt u meer informatie raadplegen over de verschillende onderwerpen.

Zakelijk WOZ

WOZ voor bedrijven

Site: Waarderingskamer

Algemene informatie over de WOZ:

- ​Gebruik van de WOZ-waarde

- ​Waarderingsmethode

- ​Taxatieverslag niet-woning

- ​Afbakening

COELO interactievekaarten

Site: Rijksuniversiteit Groningen

Site met algemene informatie per gemeente over de lokale lasten.

Zoals onroerendezaakbelasting.

WOZ-datacenter

Site: VNG

Taxatiewijzers voor incourante objecten.

WOZ-datacenter

Site: VNG.

Beperkte lijst met jurisprudentie.

Particulieren WOZ

Uitleg WOZ-waarde

Site: Waarderingskamer

Informatie over de WOZ-waarde
- ​Marktwaarde
- ​Woningkenmerken
- ​Gebruik WOZ-waarden

WOZ-waardeloket

Site: Rijksoverheid

Informatie per woning:
- ​WOZ-waarde
- ​Grondoppervlakte
- ​Gebruiksoppervlakte

- ​Bouwjaar

BAG Viewer

Site: Kadaster

Informatie per pand:
- ​Gebruiksoppervlakte

- ​Bouwjaar

- ​Gebruiksdoel

COELO interactievekaarten

Site: Rijksuniversiteit Groningen

Site met algemene informatie per gemeente over de lokale lasten.

Zoals onroerendezaakbelasting.


Algemeen WOZ

WOZ

Site: Rijksoverheid

Algemene informatie over de WOZ:

- ​WOZ-waarde woning

- ​Wie stelt de WOZ-waarde vast

- ​WOZ-waarde controleren

- ​Bezwaar maken WOZ

- ​Gebruik van de WOZ-waarde

- ​Officiële stukken 

Wet WOZ

Site: Rijskoverheid

Wettenbank van Nederland

Uitvoeringsregeling 
Wet WOZ

Site: Rijskoverheid

Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

Specifieke situaties 

Site: Waarderingskamer

Uitle van specifiek situaties binnen de WOZ:

- ​Zonnepanelen

- ​Object in aanbouw

- Vrijstelling dijken​

- ​Matelzorgwoningen

- ​Reserve in de VvE

Beoordeling Gemeente 

Site: Waarderingskamer

Beoordeling door de waarderingskamer van de gemeente

Erf- en Schenkbelasting

Erfbelasting

Site: Rijksbelastingdienst

Algemene infromatie erfbelasting

- ​Aangifte

- ​​Vrijstellingen

- ​Tarieven

Schenkbelasting

Site: Rijksbelastingdienst

Algemene infromatie schenkbelasting

- ​Aangifte

- ​​Vrijstellingen

- ​Tarieven

Bouwleges

Bouwregelgeving

Site: Rijksoverheid

Informatie over bouwregelgeving:

- Stappenplan bij (ver)bouwen​

- ​Bouwvoorschriften

- ​Bouwbesluit 2012

- ​Brandveilg gebruik

- ​Vragen en antwoorden

- ​Officiële stukken 

Omgevingsloket

Site: van de overheid

Informatie over de fysieke leefomgeving:

- ​Vergunningcheck

- ​Bestemmingsplannen
- ​Regels van:

​- Gemeente

​- Provincie

​- Waterschap

​- Rijk 

Leges

Site: VNG

Algemene informatie over Leges.

BAG Viewer

Informatie per object:
- ​Gebruiksoppervlakte

- ​Bouwjaar

- ​Gebruiksdoel

COELO interactievekaarten

Site: Rijksuniversiteit Groningen

Site met algemene informatie per gemeente over de lokale lasten.

Zoals leges en omgevingsvergunning

Lokale heffingen algemeen

Rijksoverheid

Site: Rijksoverheid

Welke belastingen heft de gemeente

- ​Belastingen

- ​Leges

Belastinggebied

Site: VNG

Mogelijke belastingen voor een gemeente. Met links naar de diverse belastingen 

Waterschapsbelastingen

Site: Unie van waterschappen

Algemeene informatie over de waterschapen en hun belastingen


Baatbelasting

Site: VNG

Juridische grondslag voor baatbelasting.

Forensenbelasting

Site: VNG

Algemene informatie over Forensenbelasting.

Precariobelasting

Site: VNG

Juridische grondslag voor precariobelasting.

Reclamebelasting

Site: VNG

Algemene informatie over reclamebelasting.

Reinigingsheffingen

Site: VNG

Algemene informatie over afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

Riool- en waterzorgheffing

Site: VNG

Algemene informatie over rioolheffing

Lokale lasten calculator

Site: Rijksuiniversiteit Groningen

Hier kunt u uw lokale lasten berekenen en vergelijken met een andere gemeente.

Energiebelasting

Energiebelasting

Site: Rijksoverheid

Algemene infromatie energiebelasting


Tabellen tarieven milieubelastingen

Site: Rijksbelastingdienst

Algemene informatie over tarieven voor milieubelastingenHeeft u geen tijd of voldoende kennis om een bezwaarprocedure te voeren?

Neem vandaag nog contact met ons op om te kijken hoe wij u kunnen helpen om geld en tijd te besparen.