Bouwleges

Contact

Bij het aanvragen van een bouwvergunning zijn bouwleges verschuldigd, die worden berekend op basis van geschatte bouwkosten. Helaas komt het vaak voor dat de werkelijke bouwkosten niet overeenkomen met de geschatte bouwkosten van de gemeente. omdat de bouwleges meestal worden berekend als een percentage van de geschatte bouwkosten, kan leiden tot een onnodig hoge aanslag bouwleges.

Redenen voor afwijking tussen geschatte en werkelijke bouwkosten: 
Verschillende factoren kunnen leiden tot afwijkingen tussen geschatte en werkelijke bouwkosten, zoals onjuiste oppervlakteberekeningen, veranderingen in BTW-tarieven, vergeten of onjuist meegenomen bouwkosten, en variaties in de uiteindelijke bouwkosten.

Wat te doen bij te hoge bouwleges: Indien u vermoedt dat de bouwleges te hoog zijn, heeft u de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij de gemeente. Het bezwaarschrift, moet ingediend zijn binnen zes weken na de datum van de aanslag. Het bezwaarschrift dient een uitleg te bevatten waarom u van mening bent dat de aanslag te hoog is.

Bezwaar indienen: Het indienen van een bezwaarschrift tegen bouwleges moet plaatsvinden binnen de gestelde termijn van zes weken na de aanslagdatum. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij de gemeente waar de vergunning is aangevraagd.

Conclusie: Het is zinvol om bouwleges zorgvuldig te controleren, en indien nodig bezwaar in te dienen bij de gemeente. In veel gevallen kan dit succesvol zijn. Wij staan klaar om u te assisteren bij het beoordelen van de aanslag bouwleges en het indienden van een bezwaarschrift. 

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend een adviesgesprek aanvragen.

Adviesgesprek aanvragen


Via de onderstaande link kunt u meer informatie over de leges lezen.

Extra informatie