Lokaleheffingen

Contact

Elke gemeente heeft de bevoegdheid om bepaalde gemeentelijke belastingen te innen. Deze belastingen en leges kunnen variëren van gemeente tot gemeente. Het heffen van belastingen is echter alleen toegestaan als deze specifiek zijn genoemd in de wet. 

Veelvoorkomende gemeentelijke belastingen en leges waarbij we u kunnen helpen

Adviesgesprek aanvragen

Reinigingsrecht afvalstoffenheffing

Het reinigingsrecht is een vergoeding die uw bedrijf betaalt aan de gemeente voor het verzamelen en verwerken van uw afval. In sommige gemeenten geldt een vast bedrag voor een beperkte hoeveelheid afval, terwijl andere gemeenten het tarief baseren op de bedrijfssector en het aantal medewerkers

Als u zelf zorgt dat uw bedrijfsafval wordt opgehaald door een externe afvalverzamelaar hoeft u meestal hellemaal geen reinigingrecht te betalen.

Het is dus verstandig om te controlren of u niet te veel renegingsrecht betaald. 

Meer informatie

(On)roendezaakbelasting

Roerendezaakbelasting (RZB) is een belasting die door de gemeente wordt opgelegd voor roerende woon- en bedrijfsruimten. Deze ruimten zijn duurzaam verbonden met een specifieke plaats die worden gebruikt voor permanente bewoning of zakelijk gebruik. Een voorbeeld hiervan zijn woonboten.  De gemeente gebruikt de inkomsten van deze belasting voor uitgaven zoals onderwijs, wegen, verlichting, cultuur, recreatie en brandweer. 

Bij het vaststellen van de waarde van uw roerendezaak vergelijkt de gemeente prijzen van vergelijkbare, recent verkochte rorendezaken in de buurt. Hierbij moet rekening worden gehouden met verschillen tussen deze verkoopcijfers en uw specifieke roerendezaak. Omdat dit proces geautomatiseerd is, komt het regelmatig voor dat de vastgestelde waarde te hoog wordt vastgesteld. 

Voor de OZB onroerendezaakbelasting kunt u meer lezen via de onderstaande links.

Zakelijk WOZ (OZB)

Particulieren WOZ (OZB)


Baatbelasting

Wat is baatbelasting?
Wanneer de gemeente wijzigingen aanbrengt in het gebied waar uw bedrijfspand of woning zich bevindt, zoals het aanleggen van riolering of de bouw van een winkelcentrum, kan dit gunstig voor u uitpakken. In dat geval kan de gemeente besluiten dat u moet bijdragen aan deze voordelen door middel van baatbelasting.

De gemeente mag alleen baatbelasting heffen als u daadwerkelijk profiteert (baat heeft) van de veranderingen in uw gebied.

De belastingrechter heeft de afgelopen jaren diverse gemeenten terechtgewezen met betrekking tot baatbelasting. Op basis van deze rechterlijke uitspraken is de gemeente aanzienlijk beperkt in het heffen van baatbelasting. Veelvoorkomende fouten bij het innen van baatbelasting zijn het schenden van het gelijkheidsbeginsel en het onjuist afbakenen van het gebied waarop de belasting van toepassing is.

Wij kunnen voor u beoordelen of de gemeente de baatbelasting correct heeft vastgesteld. Als er fouten zijn gemaakt, kan het indienen van een bezwaarschrift ervoor zorgen dat u geen of minder baatbelasting hoeft te betalen. 

Meer informatie

Forensenbelasting

Forensenbelasting is een belasting die door een gemeente wordt geheven op mensen die regelmatig in de gemeente verblijven, maar er geen vaste verblijfplaats hebben. Op deze manier wordt er een financiële bijdrage gevraagd voor de faciliteiten en diensten die de gemeente biedt.

De eigenaar van een (vakantie)woning of stacaravan die de woning of stacaravan gedurende meer dan 90 dagen per jaar voor zichzelf of hun gezin beschikbaar houdt, is verplicht om deze belasting te betalen. Het belastingjaar loopt parallel aan het kalenderjaar. De tarieven die door de gemeenten worden gehanteerd. 

Indien u het niet eens bent met een ontvangen aanslagbiljet forensenbelasting en u wilt hiertegen bezwaar maken, nodigen wij u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag om de mogelijkheden in uw geval te bespreken.

Meer informatie

Reclamebelasting

De reclamebelasting kan worden geïnd voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Om belasting te heffen, is het voldoende dat er een aankondiging is die gericht is op het publiek en bedoeld is om hun aandacht te trekken.

Indien u het niet eens bent met een ontvangen aanslagbiljet reclamebelasting en u wilt hiertegen bezwaar maken, nodigen wij u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag om de mogelijkheden in uw geval te bespreken.

Meer informatie

Precariobelasting

Precariobelasting kan onder andere worden geheven voor het hebben van voorwerpen zoals: terras, luifel, vlag, reclamebord, steiger, verkoopwagen, bouwkeet, bouwmateriaal, toiletunit, bouwafvalcontainer, winkeluitstalling of bepaalde kabels, buizen en leidingen. als deze in op of boven gemeente grond zijn gelegen Over welke voorwerpen in uw gemeente precario wordt geheven, is afhankelijk van de gemeentelijke precariobelastingverordening. De precariobelasting wordt vaak bereken op basis van het aantal, strekkende meters of oppervlakte van het voorwerp.

Indien u het niet eens bent met een ontvangen aanslagbiljet voor precariobelasting en u wenst bezwaar aan te tekenen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Wij staan graag voor u klaar om de mogelijkheden in uw geval te bespreken.

Meer informatie

Rioolheffing

Gemeenten heffen jaarlijks rioolheffing om de kosten voor riolering, hemelwaterafvoer en grondwaterbeheer te dekken. Deze heffing is voornamelijk bedoeld voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater en regenwater vanuit woningen, woonboten, woonwagens en garageboxen. De opbrengst van de rioolheffing wordt door de gemeente gebruikt voor het onderhoud en de vernieuwing van het rioolstelsel.

Niet elk object is aangesloten op het riool of loost regenwater op het openbaar riool. Als u denkt dat u ten onrechte rioolheffing betaalt.  

Indien u het niet eens bent met een ontvangen aanslagbiljet voor rioolbelasting en u wenst bezwaar aan te tekenen, nodigen wij u uit om direct contact met ons op te nemen. Ons team staat klaar om met u te overleggen over de mogelijke stappen die u kunt nemen.

Meer informatie


Via de onderstaande link kunt u meer informatie over de WOZ bekijken en lezen.

Extra informatie