WOZ - ZAKELIJK

TIP Vastgoed is gespecialiseerd in het voeren van procedures tegen een te hoge of te lage WOZ-waarde. Wij hebben jarenlange ervaring met het controleren en beoordelen van WOZ-waarden van alle soorten vastgoedobjecten, en het voeren van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures tegen een foutieve WOZ-waarde.

Eigenaar onroerende zaak (woning of bedrijfspand)

De WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen zoals de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting, vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. In een aantal gemeenten heeft de WOZ-waarde ook invloed op de hoogte van de aanslag rioolheffing.

Door een lagere WOZ-waarde betaalt u minder OZB (onroerendezaakbelasting) en in sommige gevallen ook minder rioolheffing. Als eigenaar heeft een lagere WOZ-waarde ook nog invloed op de hoogte van de waterschapsbelasting, vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Gebruiker onroerende zaak (bedrijfspand)

De WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van de onroerendezaakbelasting en is in een aantal gemeenten ook van invloed op de aanslag rioolheffing.

Als gebruiker van een pand betaalt u belasting op basis van de WOZ-waarde.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde moet u binnen de bezwaartermijn bezwaar indienen bij de gemeente. Als de bezwaartermijn is verstreken wordt de WOZ-waarde onherroepelijk.

Wat kan TIP Vastgoed voor u doen:

  • Controleren of de WOZ-waarden juist zijn vastgesteld
  • Als blijkt dat de vastgestelde WOZ-waarde door de gemeente te hoog of onterecht is opgelegd, voeren wij voor u de gehele bezwaar- en (hoger)beroepsprocedure.
  • In (voor)overleg treden met gemeenten over de WOZ-waarde van uw vastgoedobjecten

Wat zijn de kosten:

  • De diensten met betrekking tot de bezwaar- en (hoger)beroepsprocedure zijn op basis van No Cure No Pay. Bij een gewonnen procedure betaalt de gemeente, op basis van een wettelijke regeling onze kosten. Daarnaast rekenen wij een fee voor het behaalde resultaat.
  • Als wij geen resultaat boeken in een procedure, brengen wij geen kosten bij u in rekening.
  • Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde door TIP Vastgoed B.V. kan u dus alleen geld opleveren!