WOZ

De WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen. Een te hoge WOZ-waarde heeft tot gevolg dat u te veel belasting betaalt. Een te lage WOZ-waarde kan voor woningen verhuurders tot gevolgen hebben dat er minder huurinkomsten gerealiseerd kunnen worden. Kortom een juiste WOZ-waarde is dus van groot belang.

De gemeente is elk jaar verantwoordelijk voor het vaststellen van de waarde van alle onroerende zaken (de WOZ-waarde). Zij geeft deze WOZ-waarde ook door aan de waterschappen en de Belastingdienst. De gemeente maakt de WOZ-waarde aan u bekend door middel van een beschikking. Deze wordt in veel gevallen gecombineerd verstuurd met andere aanslagen zoals de aanslag onroerendezaakbelasting en de rioolheffing. Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde dan dient binnen de gestelde termijn bezwaar te maken bij de gemeente.

TIP Vastgoed B.V. is gespecialiseerd in het beoordelen van de WOZ-waarde voor haar klanten en het voeren van bezwaar en (hoger)beroepsprocedures tegen een te hoge of te lage WOZ-waarde. Wij hebben de expertise in huis om alle type vastgoedobjecten te beoordelen. Wij leveren deze diensten op basis van No Cure No Pay. Bij een gewonnen procedure ontvangt u van de gemeente een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Deze tegemoetkoming dekt in veel gevallen bijna alle kosten die wij bij u in rekening brengen.