WOZ - PARTICLIEREN

WOZ-waarde eigen woning

Als eigenaar van een woning betaalt u belasting op basis van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt aan u bekend gemaakt door middel van een beschikking. Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde moet u binnen de bezwaartermijn bezwaar indienen bij de gemeente. Als de bezwaartermijn is verstreken wordt de WOZ-waarde onherroepelijk.

Bij een verlaging van de WOZ-waarde van uw woning betaalt u minder OZB (onroerendezaakbelasting), waterschapsbelasting en inkomstenbelasting.

WOZ-waarde huurder woning

Per 1 oktober 2015 telt de WOZ-waarde van uw sociale huurwoning mee in de berekening van het aantal punten.  Het puntensysteem bepaalt wat de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning mag zijn. Een te hoge WOZ-waarde heeft tot gevolg dat u te veel huur betaalt.

Het puntensysteem geldt niet bij geliberaliseerde huurwoningen.

Wat kan TIP Vastgoed voor u doen:

  • Controleren of de WOZ-waarde juist is vastgesteld
  • Als blijkt dat de vastgestelde WOZ-waarde door de gemeente te hoog, te laag of onterecht is opgelegd, voeren wij voor u de gehele bezwaar- en (hoger)beroepsprocedure.

Wat zijn de kosten:

  • De diensten met betrekking tot de bezwaar- en (hoger)beroepsprocedure zijn op basis van No Cure No Pay. Bij een gewonnen procedure betaalt de gemeente, op basis van een wettelijke regeling onze kosten. Als wij geen resultaat boeken in een procedure, brengen wij geen kosten bij u in rekening.
  • Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde door TIP Vastgoed B.V. kan u dus alleen geld opleveren.